English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Právě připojeni - hostů: 130 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1757
mod_vvisit_counterThis week20077
mod_vvisit_counterThis month60386

Locations of visitors to this page

 

Virtual Medlánky, simulátory, videa, fotogalerie, kalendář akcí ...

Průjezd závorou na letiště Medlánky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Laďas   
Sobota, 09 Leden 2010 23:49

Upravená pravidla pro provoz modelů na letišti Medlánky (4.4.2010)

Protože nakonec nedošlo k podpisu dohody s AK Medlánky, nepodařilo se tak prosadit některé naše návrhy, které by v určitých případech umožnily průjezd závorou i těm modelářům, jejichž jméno se nevyskytuje na seznamu 60-ti šťastlivců, kteří získali oprávnění pro průjezd závorou. Není tedy nutné, aby se modeláři, využívající modelářskou plochu na Medlánkách, stali členy našeho klubu, ikdyž zájemce o členství rádi mezi sebou uvítáme!  

Každý modelář je na letišti Medlánky povinen dodržovat následující upravená PRAVIDLA PRO PROVOZ MODELŮ NA LETIŠTI MEDLÁNKY a KODEX LETECKÉHO MODELÁŘE SMČR.

Informace ze 14.3.2010:

Dnešního dne jsme společně zaplatili AK Medlánky poplatek za průjezd závorou pro 60 lidí dle SEZNAMU ZÁJEMCŮ O PRŮJEZD ZÁVOROU. Písemná dohoda s AK Medlánky nebyla uzavřena. Otázku údržby okolí dráhy a organizace modelářského provozu budeme dále řešit společně se zástupci sdružení modelářů, působících na Medlánkách a rovněž nevylučujeme i to, že se někdy v budoucnu podaří najít společnou řeč i s AK Medlánky. Pokud by v nejbližší době nebyla funkční některá čísla ze seznamu, kontaktujte mne na E-mailu vl.ochotny(at)inmail.cz.  Časem zde bude přidána redukovaná verze Pravidel pro provoz modelů na letišti Medlánky. Na jednání od zástuprů AK jasně zaznělo, že modeláři z klubů a sdružení, zapsaných na seznamu zájemců o průjezd, mají právo v případech, kdy někdo bude svévolně ničit okolí dráhy a nebo ohrožovat modelářský a letový provoz, jednat jako správci pozemku pod modelářskou dráhou. Tak ať Vám to všem dobře létá a nic nebrání tomu, abychom si všichni spokojeně užívali našeho koníčka!

Informace z 18.2.2010:

Na AK Medlánky zaslán , redukovaný na celkový počet 60-ti pozic. Současně byl na AK Medlánky zaslán upravený návrh dohody, který respektuje samostatné postavení MK při VUT Brno a upravený návrh PRAVIDEL PRO PROVOZ MODELŮ NA LETIŠTI MEDLÁNKY.

V nejbližší době zde bude zveřejněno bankovní spojení k bezhotovostní platbě členského příspěvku (variabilním symbolem bude tel. číslo). Příspěvek bude možné také uhradit v hotovosti při čtvrtečních schůzích klubu našemu pokladníkovi (oproti dokladu).

Informace z 9.1.2010:

Modelářská dráha na letišti Medlánky se nachází na pozemku ve vlastnictví  AK Brno Medlánky. AK má snahu podchytit modelářský provoz na letišti Medlánky tak, aby bylo zajištěno dodržování bezpečnostních pravidel společného provozu modelů a letadel.  Současně má AK snahu minimalizovat provoz automobilů a osob v blízkosti letiště, proto AK instaloval ve svém areálu na příjezdové cestě k modelářské dráze dálkově ovládanou závoru, kterou lze otevírat mobilním telefonem.

RC MK Brno byl osloven, aby se stal garantem a organizátorem modelářského provozu na letišti Medlánky.  Členská schůze RC MK Brno odsouhlasila tento záměr, avšak s podmínkou, že všichni modeláři s přístupem na letiště Medlánky přijmou členství v klubu. V závěru roku 2009 jednal RC MK Brno se všemi  skupinami modelářů, které využívají modelářskou dráhu na letišti Medlánky. Výsledkem jednání je následující SEZNAM ZÁJEMCŮ O PRŮJEZD ZÁVOROU.  

Na tomto seznamu je 69 modelářů. AK Brno Medlánky dává k dispozici pouze 60 pozic pro telefonní čísla na SIM kartě pohonu závory. RC MK Brno jedná s AK Brno Medlánky o navýšení počtu přidělených pozic na 69 čísel. Pokud však bude AK Brno Medlánky trvat na 60-ti pozicích, může tato situace mít následující řešení:

  1. 9 zájemců se dobrovolně vzdá svého místa na seznamu
  2. AK Brno Medlánky vyškrtne ze seznamu 9 modelářů

Modeláři, kteří získají právo průjezdu závorou v areálu AK Brno Medlánky se stanou členy RC MK Brno. Tato skutečnost neznamená, že by jakýkoliv modelář nemohl být kromě členství v RC MK Brno i členem jiného klubu. Členství RC MK Brno se řídí stanovami RC MK Brno. Každý člen uhradí roční členský příspěvek ve výši schválené členskou schůzí klubu (roční členský příspěvek pro rok 2010 je 600,- Kč, bez známky SMČR). Každý nový člen RC MK Brno má stejná práva a povinnosti jako stávající členové, s výjimkou hlasovacího práva na členské schůzi, které každý nový člen získá až po 2 leté zkušební lhůtě. RC MK Brno uhradí za členy poplatek za používání závory v areálu AK Brno Medlánky. RC MK Brno bude nést náklady na údržbu modelářské dráhy na letišti Medlánky.

Každý člen RC MK Brno je povinen dodržovat PRAVIDLA PRO PROVOZ MODELŮ NA LETIŠTI MEDLÁNKY a KODEX LETECKÉHO MODELÁŘE SMČR.

Další postup:

  1. RC MK Brno v nejbližší době uzavře s AK Brno Medlánky dohodu o užívání pozemku parc. č. 5700 v KÚ 610585 Komín pro modelářský provoz
  2. Ihned po vyjasnění otázky počtu pozic pro telefonní čísla na SIM kartě pohonu závory se zde objeví číslo účtu pro úhradu členského příspěvku (variabilním symbolem platby bude telefonní číslo) a jednoduchý formulář pro doplnění údajů.
  3. Modeláři, kteří uhradí členský příspěvek získají možnost průjezdu závorou. Do té doby zůstanou v platnosti stará čísla na SIM kartě pohonu závory.
Poznámka: Pravidla pro provoz modelů na letišti Medlánky jsou neustále ve vývoji. Pokud máte jakékoliv náměty či připomínky, napište nám buď do KNIHY NÁVŠTĚV a nebo na E-mailovou adresu vl.ochotny(at)inmail.cz